Preklady do Slovak:

  • holandčina   
    (Proper noun  )
  • Holandský   

Podobné frázy v slovníku Czech Slovak. (7)

holandská guyana
holandská guyana
holandské antily
holandské antily
holandsko
holandsko
Holandsko
Holandsko
Jižní Holandsko
Južné Holandsko
Severní Holandsko
Severné Holandsko

Príklad vety s "holandština", preklad pamäť

add example
cs písemně. - (FR) Zdržel jsem se hlasování o zprávě z vlastního podnětu mé holandské kolegyně, paní Rii Oomen-Ruijtenové, o zprávě o pokroku Turecka za rok 2007 na cestě k přistoupení, i když podobně jako Výbor pro zahraniční věci vítám závazek pana premiéra Erdoğana, aby se rok 2008 stal rokem reforem a nastartoval Turecko na cestě za moderní a prosperující demokracií založenou na sekulárním státu a pluralitní společnosti.
sk písomne. - (FR) Zdržal som sa hlasovania o správe z vlastnej iniciatívy mojej holandskej kolegyne, pani Rie Oomen-Ruijtenovej, o správe o pokroku Turecka za rok 2007 na ceste k pristúpeniu, aj keď podobne ako Výbor pre zahraničné veci vítam záväzok pána premiéra Erdoğana, aby sa rok 2008 stal rokom reforiem a naštartoval Turecko na ceste za modernou a prosperujúcou demokraciou založenou na sekulárnom štáte a pluralitnej spoločnosti.
cs Přeje-li si Evropská unie přispět k této stabilitě účinným způsobem, potom musí její členské státy, včetně Holandska, splnit svoje závazky, aby mohly být jednotky EUFOR nasazené v co nejkratším čase.
sk Ak si Európska únia želá prispieť k tejto stabilite účinným spôsobom, potom musia jej členské štáty, vrátane Holandska, splniť svoje záväzky, aby mohli byť jednotky EUFOR nasadené v čo najkratšom čase.
cs Nákupy másla podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ se pozastavují v Belgii, České republice, Dánsku, Estonsku, Německu, Francii, Irsku, Itálii, na Kypru, v Livé, Maďarsku, na Maltě, v Řecku, Lucembursku, Holandsku, Rakousku, Portugalsku, ve Slovinsku, na Slovensku, ve Finsku, Švédsku a Spojeném království
sk Nákupy masla ustanovené v článku ‧ ods. ‧ nariadenia (ES) č. ‧/‧ sú pozastavené v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Estónsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, na Cypre, v Litve, Maďarsku, na Malte, v Grécku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve
cs To má velmi závažné následky, které se netýkají pouze používání antibiotik v Holandsku; jak uvedli jiní poslanci, každý rok v Evropě zemře 25 000 lidí následkem bakteriálních infekcí.
sk Má to veľmi závažné dôsledky, ktoré sa neobmedzujú iba na Holandsko. Ako už povedali iní poslanci, v Európe zomrie každý rok 25 000 ľudí v dôsledku bakteriálnych infekcií.
cs podniku Wegener: vydávání regionálních novin, volných listů a speciálních zájmových časopisů, vývoj a prodej internetových produktů a nabídka grafických produktů a služeb v Holandsku
sk Wegener: vydávanie regioálnych novín, letákov a časopisov so špeciálnym zameraním, vytváranie a predaj internetových produktov a ponúkanie grafických produktov a služieb v Holandsku
cs Existují lidé, kteří po ničem jiném netouží, jen aby ukradli tento recept na holandskou majonézu
sk Existujú ľudia, ktorí po ničom inom netúžia,len aby ukradli tento recept na holandskú majonézu
cs A rád bych požádal předsedu Evropské rady o poněkud větší respekt k holandštině, než jaký dosud prokázal.
sk Chcel by som požiadať predsedu Európskej rady, aby holandčine prejavil podstatne viac úcty, než ako dokázal doteraz.
cs Má země, Holandsko, si vybrala.
sk Moja krajina, Holandsko, prijala rozhodnutie.
cs Navíc informace uvedené ve studii SH&E se týkají všech holandských cestujících, nikoliv jen zákazníků, kteří si zakoupí celý zájezd od cestovní kanceláře
sk Okrem toho informácie obsiahnuté v štúdii SH&E sa vzťahujú na všetkých holandských dovolenkárov, a nielen na zákazníkov, ktorí kupujú balíky od tour operátora
cs Nemohu ani vyslovit, jak jsem se cítil zahanbený a sklíčený z mezinárodního pojetí bezpečného útočiště, zvláště jako holandský občan.
sk Nemôžem vám ani povedať, ako zahanbene a skľučujúco som sa ako holandský občan cítil v súvislosti s medzinárodnou koncepciou bezpečnej oblasti.
cs Vzpomeňte si na rozhořčení, které před dvěma roky způsobily dánské karikatury, nebo na nedávné spory, které vyvolal krátký film o islámu holandského poslance Parlamentu Geerta Wilderse.
sk Spomeňte si na pobúrenie, ktoré spôsobili pred dvomi rokmi dánske komiksy, alebo polemiku, ktorú vyvolal nedávno holandský poslanec Parlamentu Geert Wilders v súvislosti s krátkym filmom o islame.
cs Holandská výslovnost
sk Holandské zvuky
cs (NL) Pane předsedající, delegace holandské Strany za svobodu (PVV) je proti osvobození Bosny a Hercegovina a Albánie, dvou zemí, které jsou přidruženy, jedna jako člen, a druhá jako pozorovatel, k Organizaci islámské konference, od vízové povinnosti.
sk (NL) Vážený pán predsedajúci, delegácia holandskej Strany za slobodu (PVV) je proti zrušeniu vízovej povinnosti pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko, dve krajiny, ktoré sú pridruženými krajinami, Bosna a Hercegovina ako člen a Albánsko ako pozorovateľ, Organizácie islamskej konferencie.
cs Delegace holandské Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) hlasovala pro zprávu paní zpravodajky McGuinnessové o společné zemědělské politice a potravinovém zabezpečení světa, i přes skutečnost, že nesouhlasí s částí obsahu zprávy.
sk Zástupcovia holandskej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD) hlasovali za správu pani McGuinnessovej o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti napriek skutočnosti, že nesúhlasia s niektorými bodmi tejto správy.
cs předseda Evropské rady. - (NL) Na otázku paní Van Bremptové bych rád odpověděl v holandštině.
sk (NL) Keďže túto otázku mi položila pani Van Bremptová, rád by som odpovedal po holandsky.
cs Holandská Strana pro svobodu (PVV) v této souvislosti s předmětnou zprávou naprosto souhlasí.
sk Holandská Strana za slobodu (PVV) s touto správou v tejto súvislosti úplne súhlasí.
cs metodu přidělení („holandská » nebo „americká » aukce, jak jsou vymezeny v bodu
sk spôsob aukcie (holandská alebo americká aukcia, tak ako je vymedzené v časti
cs Toto rozhodnutí je určeno Belgii, Dánsku, Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Holandsku, Rakousku, Portugalsku, Finsku, Švédsku a Spojenému království
sk Toto Rozhodnutie je adresované Belgicku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, Fínsku, Švédsku a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska
cs v holandštině
sk po holandsky
cs Předmět: Zavádějící otázka, Eurobarometr k Evropské ústavě, která vyvolala chybný dojem, že se názor veřejnosti v Holandsku od konání referenda změnil
sk Vec: Zavádzajúca otázka položená Eurobarometrom o Európskej ústave, ktorou mylne dáva dojem, že verejná mienka v Holandsku sa od referenda zmenila
cs & holandštiny
sk & Holandština
cs Zyrtec Holandsko
sk Zyrtec Holandsko
cs paní Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE), členka výkonné rady provincie Jižní Holandsko
sk pani Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE), členka výkonnej rady provincie Južné Holandsko
cs Paní předsedající, je obecně známo, že velké fotbalové turnaje jsou zdrojem zábavy a potěšení pro diváky a fanoušky, ale toto je problém, který představuje odvrácenou stranu těchto událostí, problém, kterému je třeba věnovat pozornost, a to nejenom slovy. Nakonec i známý holandský fotbalový popěvek říká "geen woorden maar daden" [činy mluví hlasitěji než slova].
sk Vážená pani predsedajúca, je všeobecne známe, že veľké futbalové turnaje sú zdrojom zábavy a potešenia pre divákov a fanúšikov, ale toto je problém, ktorý predstavuje odvrátenú stranu týchto udalostí, problém, ktorému je treba venovať pozornosť, a to nielen slovami. Nakoniec aj známy holandský futbalový popevok hovorí "geen woorden maar daden" [činy hovoria hlasnejšie ako slová].
Strana 1. Nájdené 328 vety zodpovedajúce výraz holandština.Nachádza sa v 0,976 ms.Prekladové pamäte sú vytvorené ako človek, ale zarovnané na počítači, ktorý by mohol spôsobiť chyby. Tie pochádzajú z mnohých zdrojov a nie sú kontrolované. Byť upozornení.