Preklady do slovenčina:

  • Holandský   
  • holandčina   
    (Proper noun  )

Podobné frázy v slovníku čeština slovenčina. (10)

holandská guyana
holandská guyana
Holandská Guyana
Surinam; Holandská Guyana; Srinamská republika
holandské antily
holandské antily
holandsko
holandsko
Holandsko
Holandsko; Drenthe; Groningen; Gelderland; Limburg; Overijssel; Utrecht; Zeeland; Holandské kráľovstvo; Frísko; Noord-Brabant; Noord-Holland; Zuid-Holland
holandský
holandský
Jižní Holandsko
Južné Holandsko
severní Holandsko
Holandsko; Drenthe; Groningen; Gelderland; Limburg; Overijssel; Utrecht; Zeeland; Holandské kráľovstvo; Frísko; Noord-Brabant; Noord-Holland; Zuid-Holland
Severní Holandsko
Severné Holandsko

Príklad vety s "holandština", preklad pamäť

add example
cs Pokud přidělování probíhá na základě (holandské) aukce s jednotnou sazbou, nakoupí Eurosystém ke dni zahájení operace ‧ EUR a prodá ‧ USD
sk Ak sa prideľovanie uskutočňuje na základe (holandskej) aukcie s jednotnou sadzbou, Eurosystém nakúpi ku dňu začatia obchodu ‧ EUR a predá ‧ USD
cs Pokud postup přidělování probíhá na základě (holandské) aukce s jednotnou sazbou, činí úroková sazba uplatněná na částky přidělované protistranám ‧,‧ %
sk Ak sa prideľovanie uskutočňuje prostredníctvom aukcie s jednotnou úrokovou sadzbou (holandská aukcia), úroková sadzba pre všetky úspešné zmluvné strany bude ‧,‧ %
cs Já sám pocházím z obchodní země, Holandska, ale dobře chápu obavy, které mají země jako Franci nebo Německo, které mají velkou výrobní základnu, z vývoje globálního obchodu a jeho ochrany.
sk Ja pochádzam z obchodujúcej krajiny, Holandska, ale veľmi dobre rozumiem obavám krajín s veľkou výrobnou základňou, ako Francúzsko a Nemecko, v súvislosti s vývojom celosvetového obchodu a ochrany.
cs v holandštině
sk po holandsky
cs Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) jsou hlavní holandské mezinárodní aerolinie se sídlem na amsterodamském letišti Schiphol. KLM provozují pravidelné osobní i nákladní letecké linky na mnoho míst v Evropě, včetně interkontinentálních linek
sk Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM) je vedúcou holandskou leteckou spoločnosťou s medzinárodnou pôsobnosťou, so sídlom na letisku Schiphol v Amsterdame. KLM prevádzkuje pravidelné lety tak v osobnej, ako aj v nákladnej leteckej doprave, pričom obsluhuje širokú škálu európskych a medzikontinentálnych destinácií
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. dubna ‧, kterým se opravuje italské a holandské znění nařízení (ES) č. ‧/‧, kterým se mění nařízení (EHS) č. ‧/‧, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
sk Nariadenie Komisie (ES) č. ‧/‧ zo ‧. apríla ‧, ktorým sa opravuje talianska a holandská verzia nariadenia (ES) č. ‧/‧, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. ‧/‧ o stanovení podrobných vykonávacích pravidiel pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najchudobnejších osôb v Spoločenstve
cs Tento plán pro pomoc v Nizozemsku, kde bylo propuštěno 598 lidí z 8 podniků provozovaných v regionech Severní Holandsko a Jižní Holandsko, spadá do stejného rámce.
sk Tento plán na zásah v Holandsku, ktorý má pomôcť 598 ľuďom, ktorých prepustili z 8 podnikov pôsobiacich v regiónoch Noord Holland a Zuid Holland, patrí do rovnakého rámca.
cs písemně. - (PT) Vzhledem k tomu, že Nizozemsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 613 osob ve dvou podnicích vyvíjejících činnost spadající do oddílu 46 (maloobchod kromě motorových vozidel a motocyklů) v rámci klasifikace NACE (revize 2) v regionu Severní Holandsko v Nizozemsku, hlasovala jsem pro přijetí usnesení, protože souhlasím s návrhem Evropské komise a s příslušnými pozměňovacími návrhy předloženými Evropským parlamentem.
sk Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 613 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 46 (veľkoobchod okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Európskej komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Európsky parlament.
cs Bez holandské armády by ve Srebrenici nedošlo k válce a nebyla by potřeba odplaty ze strany Srbů.
sk Bez holandského vojska v Srebrenici by neexistoval vojnový stav a na strane Srbov by neexistovala potreba pomsty.
cs V devítiměsíčním referenčním období od 1. dubna 2009 do 29. prosince 2009 bylo propuštěno 598 pracovníků z celkem osmi podniků v Severním Holandsku a Jižním Holandsku.
sk Počas deväťmesačného referenčného obdobia od 1. apríla 2009 do 29. decembra 2009 prišlo o prácu 598 pracovníkov v celkovo ôsmich podnikoch v regiónoch Noord Holland a Zuid Holland.
cs Komise dále stáhla své námitky vůči společnosti Fresh Del Monte Produce Inc., Del Monte Fresh Produce International Inc., Del Monte (Německo) GmbH a Del Monte (Holandsko) BV, pokud jde o vlastní údajnou účast Del Monte na protiprávním jednání
sk Komisia zrušila aj svoje námietky proti podnikom Fresh Del Monte Produce Inc., Del Monte Fresh Produce International Inc., Del Monte (Nemecko) GmbH a Del Monte (Holandsko) BV, pokiaľ ide o vlastnú údajnú účasť podniku Del Monte na porušení
cs Podle informací poskytnutých Slovenskou republikou loděnice DAMEN v Holandsku a Flensburg v Německu, které stavějí lodě s nosností ‧ až ‧ dwt, mají na trhu vedoucí postavení
sk Podľa informácií poskytnutých Slovenskou republikou lodenice DAMEN v Holandsku a Flensburg v Nemecku, ktoré stavajú lode s nosnosťou ‧ až ‧ dwt, majú vedúce postavenie na trhu
cs (NL) Vážený pane předsedo, v nedávném rozhovoru pro holandský tisk pan komisař Rehn jednoznačně uvedl, které reformy jsou v Turecku pro EU nejnaléhavější, a cituji: "Jde o oblast svobody projevu a náboženství, tedy o jádro demokracie".
sk (NL) Vážený pán predseda, v nedávnom rozhovore pre holandskú tlač pán komisár Rehn jednoznačne uviedol, ktoré reformy sú v Turecku pre EÚ najurgentnejšie, a citujem: "ide o oblasť slobody prejavu a náboženstva, teda o jadro demokracie”.
cs (NL) Vážená paní předsedající, naštěstí mohu mluvit holandsky.
sk (NL) Vážená pani predsedajúca, našťastie môžem rozprávať holandsky.
cs Dále bych chtěl poukázat na to, že mám radost z toho, že Turecko je tak blízké srdcím a myslím mých kolegů-členů Madlenerovy strany, holandské Strany svobody.
sk Okrem toho by som rada zdôraznila radosť nad poznatkom, že Turecko je tak blízko srdciam a mysliam strany môjho kolegu poslanca pána Madlenera, holandskej Strany za slobodu.
cs Pouze francouzské a holandské znění je závazné
sk Iba holandský a francúzsky text je autentický
cs Lekce z demokracie, kterou bylo francouzské a holandské referendum v roce 2005, a poučení z konzultací s mnoha dalšími občany ukazuje, že občané říkají, že nejsou proti Evropě, ale že mají pocit, že se buduje bez nich a někdy také proti nim.
sk Ponaučenie z demokracie vo francúzskom a holandskom referende v roku 2005 a z postoja mnohých iných národov, keby sa v ich prípade referendum uskutočnilo, spočíva v tom, že občania tvrdia, že nie sú proti Európe, ale majú pocit, že sa buduje bez nich a niekedy aj proti nim.
cs Nákupy másla podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ se pozastavují v Belgii, České republice, Dánsku, Estonsku, Německu, Francii, Irsku, Itálii, na Kypru, Maďarsku, na Maltě, v Řecku, Lucembursku, Holandsku, Rakousku, Portugalsku, ve Slovinsku, na Slovensku, ve Finsku, Švédsku a Spojeném království
sk Nákupy masla ustanovené v článku ‧ ods. ‧ nariadenia (ES) č. ‧/‧ sú pozastavené v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Estónsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, na Cypre, Maďarsku, na Malte, v Grécku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve
cs Tato žádost se vztahuje na zeměpisnou oblast Holland (Holandsko), která patří k evropské části Nizozemského království
sk Zemepisná oblasť, na ktorú sa vzťahuje žiadosť, je Holandsko, t. j. európska časť Holandského kráľovstva
cs Státem, který ji uskutečnil - a tím mu vyjadřuji náležité uznání - bylo Holandsko.
sk Tým členským štátom, ktorý správu uplatnil v praxi - aby som pochválil tých, ktorí si to zaslúžia - bolo Holandsko.
cs holandský jazyk
sk holandský jazyk
cs Nákupy másla podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ se pozastavují v Belgii, České republice, Dánsku, Estonsku, Německu, Francii, Irsku, Itálii, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Řecku, Lucembursku, Holandsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, ve Slovinsku, na Slovensku, ve Finsku, Švédsku a Spojeném království
sk Nákupy masla ustanovené v článku ‧ ods. ‧ nariadenia (ES) č. ‧/‧ sú pozastavené v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Estónsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, na Cypre, v Lotyšsku, Maďarsku, na Malte, v Grécku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve
cs - (PL) Pane předsedo, bývalý francouzský prezident a hlavní tvůrce ústavní smlouvy, která byla odmítnuta v referendu ve Francii a Holandsku, Valéry Giscard d'Estaing uvedl, že reformní smlouva přijatá v Lisabonu není nic víc než pozměněná verze ústavní smlouvy, ze které byly odkazy na ústavu záměrně odstraněny.
sk (PL) Vážený pán predseda, pán Valéry Giscard d'Estaing, bývalý francúzsky prezident a hlavný architekt Ústavnej zmluvy, ktorá bola odmietnutá v referendách vo Francúzsku a Holandsku, nedávno vyhlásil, že reformná zmluva Európskej únie, ktorá bola prijatá v Lisabone, nie je ničím iným, len revidovanou verziou Ústavnej zmluvy, z ktorej boli zámerne odstránené zmienky o ústave.
cs V této souvislosti bych rád citoval slova Nouta Wellinka, předsedy Holandské národní banky, jež před několika dny zveřejnila svoji výroční zprávu.
sk V tejto súvislosti by som chcel citovať guvernéra Holandskej národnej banky Nouta Wellinka, ktorý pred niekoľkými dňami zverejnil svoju výročnú správu.
cs Podle současných zjištění putovala kontaminovaná vejce do Holandska a Velké Británie a maso do Francie a Dánska.
sk Podľa súčasných zistení putovali kontaminované vajcia do Holandska, Veľkej Británie, mäso do Francúzska a Dánska.
Strana 1. Nájdené 328 vety zodpovedajúce výraz holandština.Nachádza sa v 0,473 ms.Prekladové pamäte sú vytvorené ako človek, ale zarovnané na počítači, ktorý by mohol spôsobiť chyby. Tie pochádzajú z mnohých zdrojov a nie sú kontrolované. Byť upozornení.