Preklady do Slovak:

  • holandčina   
    (Proper noun  )
  • Holandský   

Podobné frázy v slovníku Czech Slovak. (7)

holandská guyanaholandská guyana
holandské antilyholandské antily
holandskoholandsko
HolandskoHolandsko
Jižní HolandskoJužné Holandsko
Severní HolandskoSeverné Holandsko
sýr holandského typupolotvrdý syr

Príklad vety s "holandština", preklad pamäť

add example
holandský jazykholandský jazyk
v holandštiněv holandčine
Jeden holandský tiskař sledoval seznam zakázaných knih a používal ho pro svůj publikační program, protože věděl, že se budou tyto tituly prodávat velmi dobřeJeden holandský tlačiar sledoval zoznam zakázaných kníh a používal ho pre svoj publikačný program, pretože vedel, že sa budú tieto tituly predávať veľmi dobre
vzhledem k tomu, že Morgan Tsvangiari byl během volební kampaně několikrát zatčen, pronásledován ozbrojenými vojáky a přinucen uchýlit se na holandské velvyslanectví v Hararekeďže počas volebnej kampane bol Morgan Tsvangirai niekoľkokrát zadržaný, stíhaný ozbrojenými vojakmi a donútený uchýliť sa na holandskej ambasáde v Harare
Mám v tomto případě na mysli holandský jazyk v provincii Vlámský Brabant ve Flandrech.Mám na mysli, napríklad, holandský jazyk v provincii Flámsko-Brabantsko vo Flámsku.
Pouze holandské, finské, francouzské, německé a švédské znění je závaznéIba holandské, fínske, nemecké a švédske znenie je autentické
Výše uvedená značka schválení typu udává, pokud je upevněna na vozidle, že vozidlo tohoto příslušného typu je opatřeno minimálně jedním sedadlem vybaveným nebo schopným vybavení opěrkou hlavy a že bylo schváleno v Holandsku (E‧) podle předpisů č. ‧ a čUvedená schvaľovacia značka pripevnená na vozidlo udáva, že predmetný typ vozidla má aspoň jedno sedadlo montované s opierkou hlavy, alebo ktoré možno montovať s opierkou hlavy, a bol schválený v Holandsku (E‧) podľa predpisov ‧ a
Jasně a byly tam holandský holkyHej a boli tam holandské baby
Žádost podaná Nizozemskem o podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) pro 720 pracovníků propuštěných ze 79 podniků, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do oddílu 18 (Tisk a rozmnožování nahraných nosičů), ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II Severní Holandsko a Utrecht splňuje všechna zákonně stanovená kritéria způsobilosti. Podle nařízení (ES) č.Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Holandsko v súvislosti s prepustením 720 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Holland a Utrecht na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti.
EGF v minulosti využily i jiné země EU a nyní je správné poskytnout tuto podporu Nizozemsku, které podalo žádost o podporu pro 821 pracovníků propuštěných v 70 podnicích, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do oddílu 18 (Tisk a rozmnožování nahraných nosičů), ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II Severní Brabantsko a Jižní Holandsko.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť pomoc Holandsku, ktoré podalo žiadosť o pomoc v súvislosti s prepustením 821 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland na úrovni NUTS II.
Zpráva pana Daviese má pro Holandsko další mimořádný rozměr, který nelze popřít.Správa pána Daviesa má pre Holandsko ďalší mimoriadny rozmer, ktorý nemožno poprieť.
paní Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK, členka výkonné rady provincie Jižní Holandsko (NL/ALDEpani Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK, členka výkonnej rady provincie Južné Holandsko (NL/ALDE
Byl jsem tehdy zahraničním zpravodajem holandských novin a zblízka jsem pozoroval bosenský konflikt.V tom čase som bol zahraničným korešpondentom pre jedny holandské noviny a zblízka som sledoval bosnianske dejisko bojov.
Docházelo k obtěžování novinářů, holandskému korespondentovi hrozili smrtí a nejsmutnější z toho všeho je sexuální zneužití skvělé americké novinářky Lary Loganové davem.Novinári boli prenasledovaní, holandskému korešpondentovi hrozili smrťou a najsmutnejšie zo všetkého je, že vynikajúcu americkú novinárku Laru Loganovú sexuálne zneužil dav.
Pokud si Evropa Bruselu přeje slyšet občany, nechť si všimne francouzského a holandského "ne" Evropské ústavě a vzdá se Lisabonské smlouvy, která je pouhou kopií Ústavy.Ak si bruselská Európa želá vypočuť svojich občanov, nech zoberie na vedomie francúzske a holandské "nie" a nech sa vzdá Lisabonskej zmluvy, ktorá je obyčajnou kópiou Ústavy.
KLettres pomáhá velmi malým dětem nebo dospělým naučit se nový jazyk spojením zvuků a písmen v tomto jazyku. Dostupných je těchto ‧ jazyků: čeština, dánština, holandština, angličtina, francouzština, luganda, italština, hindština v latince, španělština a slovenštinaKLetters pomáha veľmi malým deťom alebo dospelým naučiť sa nový jazyk spojením zvukov a písmen v ich jazyku. Dostupných je ‧ jazykov: britský, český, dánsky, holandský, anglický, francúzsky, nemecký, hebrejský, taliansky, lugandský, hindský, španielsky a slovenský
v holandském znění se pojemv holandskej verzii sa výraz
Rejstřík Holandských Antil (Dutch Antilles’ register) (toto území je spojeno se Společenstvím a vztahuje se na ně pouze část ‧ Smlouvy o ES; zodpovídá za svůj vlastní daňový režimregister Holandských Antíl (toto územie je pridružené k Spoločenstvu; uplatňuje sa na ňom len časť ‧ Zmluvy o ES; zodpovedá za vlastný fiškálny režim
GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg ‧ LZ Zeist HolandskoGlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg ‧ LZ Zeist Holandsko
Box ‧ NL-‧ BD Gouda Holandsko HolandskoBox ‧ NL-‧ BD Gouda Holandsko
Nevím, jak se to řekne v jiných jazycích, ale my jsme v holandštině toto slovo přejali.Neviem, ako sa to povie v iných jazykoch, ale my sme v holandčine toto slovo prevzali.
Komise obdržela dne ‧. května ‧ oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik Mittal Steel Company N.V. (Mittal Steel, Holandské antily) ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady získává na základě nákupu akcií kontrolu nad celým podnikem Huta Stali Czestochowa Sp. z.o.o. a dceřinnými společnostmi podniku Huta Czestochowa S.A., které jsou dále uváděny jako skupina Czestochowa (PolskoDňa ‧. mája ‧ Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧, podľa ktorého podnik Mittal Steel Company N.V. (Mittal Steel, Holandské Antily) získava v zmysle článku ‧ odsek ‧ písmeno b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Huta Stali Czestochowa Sp. z.o.o. a sesterskými spoločnosťami podniku Huta Czestochowa S.A. kolektívne vystupujúcimi pod menom Czestochowa Group (Poland), prostredníctvom nákupu akcií
Holandské rybářské loďstvo je odpovědné asi za 1 % celkových emisí CO2.Holandská rybárska flotila zodpovedá približne za 1 % celkových emisií CO2.
Dnešní hlasování se týkalo žádosti o podporu pro 720 pracovníků propuštěných ze 79 podniků, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do oddílu 18 (Tisk a rozmnožování nahraných nosičů), ve dvou regionech na úrovni NUTS II Severní Holandsko a Utrecht, a sice ve výši 2 266 625 EUR financovaných z EGF.Dnešné hlasovanie sa týka požiadavky o pomoc 720 pracovníkom prepusteným zo 79 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch regiónoch Noord Holland a Utrecht na úrovni NUTS II v celkovej sume 2 266 625 EUR financovanej z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.
Výše uvedená značka schválení typu udává, pokud je upevněna na vozidle, že vozidlo tohoto příslušného typu je opatřeno sedadly nevybavenými nebo neschopnými vybavení opěrkami hlavy a že bylo schváleno v Holandsku (E‧) podle předpisu č. ‧ a čUvedená schvaľovacia značka pripevnená na vozidlo udáva, že daný typ vozidla má sedadlá, ktoré sa nemontujú s opierkami hlavy, alebo ktoré nemožno montovať s opierkami hlavy, a bol schválený v Holandsku (E‧) podľa predpisov ‧ a
Strana 1. Nájdené 328 vety zodpovedajúce výraz holandština.Nachádza sa v 0,461 ms.Prekladové pamäte sú vytvorené ako človek, ale zarovnané na počítači, ktorý by mohol spôsobiť chyby. Tie pochádzajú z mnohých zdrojov a nie sú kontrolované. Byť upozornení.