Preklady do Slovak:

  • holandčina   
    (Proper noun  )
  • Holandský   

Podobné frázy v slovníku Czech Slovak. (7)

holandská guyanaholandská guyana
holandské antilyholandské antily
holandskoholandsko
HolandskoHolandsko
Jižní HolandskoJužné Holandsko
Severní HolandskoSeverné Holandsko
sýr holandského typupolotvrdý syr

Príklad vety s "holandština", preklad pamäť

add example
Tato žádost se vztahuje na zeměpisnou oblast Holland (Holandsko), která patří k evropské části Nizozemského královstvíZemepisná oblasť na ktorú sa vzťahuje žiadosť je Holandsko, to znamená európska časť Holandského kráľovstva
Kampaň Evropského týdne zaštítilo irské a holandské předsednictví EU , Evropský parlament a Evropská komise stejně jako evropští sociální partneři .Kampaň Európsky týždeň je podporovaná írskym a holandským predsedníctvom EÚ ; Európskym parlamentom a Európskou komisiou , ako aj európskymi sociálnymi partnermi .
Tato dohoda, vyhotovená ve dvou prvopisech v anglickém, dánském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém a španělském znění, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu generálního sekretariátu Rady Evropských společenství, který předá ověřenou kopii každé ze smluvních stranTáto dohoda vyhotovená v dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, bude uložená v archívoch Generálneho sekretariátu Rady Európskych spoločenstiev, ktorý zašle overenú kópiu každej zo zmluvných strán
Bulharštinu pro cizince lze použít pro samostudium , stejně jako pro skupinovou výuku s učitelem a kurz je dostupný v šesti jazycích : bulharština , angličtina , němčina , francouzština , holandština a čeština .Bulharčinu pre cudzincov možno použiť na samoštúdium aj na skupinové štúdium s učiteľom a bola prispôsobená pre šesť jazykov : bulharčinu , angličtinu , nemčinu , francúzštinu , holandčinu a češtinu .
Žádost podaná Nizozemskem o podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) pro 720 pracovníků propuštěných ze 79 podniků, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do oddílu 18 (Tisk a rozmnožování nahraných nosičů), ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II Severní Holandsko a Utrecht splňuje všechna zákonně stanovená kritéria způsobilosti. Podle nařízení (ES) č.Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Holandsko v súvislosti s prepustením 720 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Holland a Utrecht na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti.
Hlasuji pro tuto zprávu, protože Nizozemsko požádalo o pomoc v souvislosti s 821 případy ztráty zaměstnání v 70 podnicích, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do oddílu 18 (Tisk a rozmnožování nahraných nosičů), v regionech Severní Brabantsko a Jižní Holandsko.Hlasujem za túto správu vzhľadom na požiadavku Holandska o pomoc v súvislosti s prepustením 821 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií) pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland na úrovni NUTS II.
DSB Bank N.V. Se sídlem a kanceláří na adrese Wognum, Dick Ketlaan ‧-‧, zaregistrovaná u obchodní a hospodářské komory (Kamer van Koophandel en Fabrieken) pro severozápadní Holandsko pod registračním číslemDSB Bank N.V. So sídlom a kanceláriou na adrese Dick Ketlaan ‧-‧, Wognum, zaregistrovaná v obchodnej a hospodárskej komore (Kamer van Koophandel en Fabrieken) pre severozápadné Holandsko pod registračným číslom
(ES) Vážený pane úřadující předsedo, pan Mehdi Kazemi, který má 19 let, právě přišel o možnost získat azyl v Holandsku, poté, co byla jeho žádost zamítnutá Spojeným královstvím.(ES) Vážený pán úradujúci predseda, pán Mehdi Kazemi, ktorý má 19 rokov, práve prišiel o možnosť získať azyl v Holandsku, po tom, čo bola jeho žiadosť zamietnutá Spojeným kráľovstvom.
Tato žádost se vztahuje na zeměpisnou oblast Holland (Holandsko), která patří k evropské části Nizozemského královstvíZemepisná oblasť, na ktorú sa vzťahuje žiadosť, je Holandsko, t. j. európska časť Holandského kráľovstva
Členské státy daly Irsku čas na zvážení - za což jsme vděčni - nicméně naprosto stejné období reflexe bylo poskytnuto Francii a Holandsku, když odmítly Ústavní smlouvu.Členské štáty už poskytli Írsku čas na prehodnotenie, za čo im ďakujeme. Tento čas sa však nijako nelíši od toho, ktorý bol poskytnutý Francúzsku a Holandsku po odmietnutí Zmluvy o Ústave pre Európu.
Aby bylo možné vypočítat skutečný počet smrtelných úrazů v silničním provozu , porovnává Ústřední holandský statistický úřad ( CBS ) tři zdroje údajů : – policejní záznamy o dopravních nehodách ; – soudní spisy o nepřirozených úmrtích ; – spisy o příčinách úmrtí z obecních záznamů o obyvatelstvu .S cieľom vypočítať skutočný počet úmrtí pri dopravných nehodách porovnáva Ústredný holandský štatistický úrad ( CBS ) tri zdroje údajov : – policajnú evidenciu nehôd ; – súdne spisy o neprirodzených úmrtiach ; – spisy o príčinách smrti z obecných záznamov o obyvateľoch .
Pfizer bv Rivium Westlaan ‧ LD Capelle a/d IJssel HolandskoPfizer bv Rivium Westlaan ‧ LD Capelle a/d IJssel Holandsko
Jedna obec v Nizozemsku nedávno plánovala vytvořit složku s údaji o etnické příslušnosti, ale v reakci na doporučení holandských orgánů na ochranu údajů se rozhodla projekt zrušit.Jedna obec v Holandsku nedávno plánovala vytvoriť etnický zoznam, no zrušila svoj projekt na odporúčanie holandského orgánu pre ochranu údajov.
90 % kuřecího masa v Holandsku obsahuje rezistentní bakterie ESBL a minulý měsíc dokonce vyšlo najevo, že rezistentní bakterie byly nalezeny v zelenině, do které se dostaly prostřednictvím hnoje a půdy.90 % kuracieho mäsa v Holandsku obsahuje rezistentné baktérie ESBL a minulý mesiac sa dokonca zistilo, že rezistentné baktérie sa našli aj v zelenine po tom, ako sa preniesli cez hnoj a pôdu.
Automaticky se vydává v holandštině a na studentovu žádost v angličtině .Je bezplatný , vydáva sa automaticky v holandčine a na požiadanie študenta aj v angl ičtine .
v holandštiněv holandčine
V mnoha zemích lidé Nizozemsko znají lépe nebo výlučně pod názvem Holland (Holandsko) (nebo též Ollanda atdV mnohých krajinách je tento názov krajiny známejší alebo dokonca výlučne známy (Ollanda atď
Předmět: Zavádějící otázka, Eurobarometr k Evropské ústavě, která vyvolala chybný dojem, že se názor veřejnosti v Holandsku od konání referenda změnilVec: Zavádzajúca otázka položená Eurobarometrom o Európskej ústave, ktorou mylne dáva dojem, že verejná mienka v Holandsku sa od referenda zmenila
Paní předsedající, je obecně známo, že velké fotbalové turnaje jsou zdrojem zábavy a potěšení pro diváky a fanoušky, ale toto je problém, který představuje odvrácenou stranu těchto událostí, problém, kterému je třeba věnovat pozornost, a to nejenom slovy. Nakonec i známý holandský fotbalový popěvek říká "geen woorden maar daden" [činy mluví hlasitěji než slova].Vážená pani predsedajúca, je všeobecne známe, že veľké futbalové turnaje sú zdrojom zábavy a potešenia pre divákov a fanúšikov, ale toto je problém, ktorý predstavuje odvrátenú stranu týchto udalostí, problém, ktorému je treba venovať pozornosť, a to nielen slovami. Nakoniec aj známy holandský futbalový popevok hovorí "geen woorden maar daden" [činy hovoria hlasnejšie ako slová].
týká se pouze holandské verzetýka sa výhradne holandskej verzie
paní Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK, členka výkonné rady provincie Jižní Holandsko (NL/ALDEpani Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK, členka výkonnej rady provincie Južné Holandsko (NL/ALDE
Veškeré trhy sýru holandského typu v Nizozemskuvšetky trhy so syrom holandského typu v Holandsku
V době Republiky spojených nizozemských provincií (Republiek der Verenigde Nederlanden) (v ‧. až ‧. století) bylo Holandsko nejvlivnější ze sedmi provinciíPočas obdobia trvania Holandskej republiky (od ‧. do ‧. storočia) bola provincia Holland najvplyvnejšou zo siedmich provincií
Členský stát : Nizozemsko Region , oblast : Provincie Severní Holandsko – Texel Název MAS : Severní Holandsko a Texel Rozloha oblasti : 463 km 2 Obyvatelstvo : 13 737Celkové náklady projektu : 23 500 EUREU : 7 800 EURDalší veřejné fondy : 7 900 EURSoukromé fondy : 7 800 EURPočet obyvateľov : 13 737Celkové náklady projektu : 23 500 eur EÚ : 7 800 eur Ostatné verejné finančné prostriedky : 7 900 eur Súkromné finančné prostriedky : 7 800 eur
Žádost podaná Nizozemskem o podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) pro 821 pracovníků propuštěných ze 70 podniků, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do oddílu 18 (Tisk a rozmnožování nahraných nosičů), ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II Severní Brabantsko a Jižní Holandsko splňuje všechna zákonně stanovená kritéria způsobilosti.Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Holandsko v súvislosti s prepustením 821 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti.
Strana 1. Nájdené 378 vety zodpovedajúce výraz holandština.Nachádza sa v 0,78 ms.Prekladové pamäte sú vytvorené ako človek, ale zarovnané na počítači, ktorý by mohol spôsobiť chyby. Tie pochádzajú z mnohých zdrojov a nie sú kontrolované. Byť upozornení.